DIALOGIS
WELKOM, WELCOME, 欢迎!

Advisering bij veranderprocessen, talentontwikkeling, loopbaancoaching, verbetering van gesprekstechnieken, HR-trainingen: het zijn slechts enkele voorbeelden van ondersteuning die wij organisaties kunnen bieden.

Mensen staan centraal voor Dialogis. Vanuit deze centrale gedachte gaan wij voor u en uw medewerkers aan de slag. Wat uw vraag ook is en zelfs wanneer uw vraag in eerste instantie niet helemaal duidelijk is, gaan wij graag met u in gesprek om te kijken hoe we iets voor u en uw organisatie kunnen betekenen.

Respect, zorgvuldigheid en de drive om organisaties te ondersteunen in verdere groei en ontwikkeling, dat zijn belangrijke kernbegrippen in onze aanpak. De ene keer doen wij dat door mee te denken hoe het beste uit de medewerkers gehaald kan worden via bijvoorbeeld trainingen. De andere keer blijkt het nuttig om de diverse overlegstructuren onder de loep te nemen of juist om meer naar het contact met de buitenwereld te kijken. In de praktijk kan dit betekenen dat we medewerkers op individueel niveau begeleiden, maar het kan ook zijn dat we juist groeps- of afdelingsgericht te werk gaan. Elke situatie vraagt immers om een eigen aanpak.

Dialogis komt niet met een pasklaar antwoord dat als 'de waarheid' gezien moet worden. De oplossingen voor een probleem, de antwoorden op uw vragen komen er alleen in samenspraak met u en uw medewerkers.

Het werkveld van Dialogis is breed en strekt zich uit van lokale overheid tot ministeries, van MKB tot multinationals. Via de banner bovenaan deze pagina vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

Bekijk voorbeelden >