PROJECTMANAGEMENT

De vraag

Het opzetten van een nieuwe productielijn, invoering van een ander informatiesysteem, een andere werkwijze leren gebruiken, de introductie van een nieuw product..... Naast het reguliere werk zijn er in organisaties steeds meer 'bijzondere' opdrachten te vervullen. Dialogis krijgt regelmatig de vraag hoe deze projecten efficiƫnt en succesvol kunnen worden geleid. Soms gaat het om het invoeren van een projectmanagementsysteem, bijvoorbeeld in een museum en bij de invoering van de euro, soms gaat het om het leren werken met de systematiek van projectmanagement door projectmanagers en projectteamleden. Er is daarbij vooral behoefte aan een systematiek, die niet alleen voor ICT-projecten geschikt is. Daarnaast krijgt Dialogis opdrachten die gaan over vraagstukken rond projectmanagement zoals opdrachtgeverschap, portfolio van projecten, communicatie in en om projecten, draagvlak voor projecten, etc.

Ons aanbod

Met de opdrachtgever gaan wij na wat de beste aanpak is om de vraagstukken rond Projectmanagement op te lossen. Deze aanpak kan zijn een modulaire opleiding, het versterken van het bestaande Projectmanagementsysteem in de organisatie, het trainen van projectleiders voor het invoeren van een nieuw systeem. Ook kan de aanpak zijn het begeleiden van een projectteam of het organiseren van bijeenkomsten met verschillende onderwerpen rond Projectmanagement. We organiseren zelfs de dialoog tussen opdrachtgevers en projectleiders of - in samenwerking met Kepner Tregoe - trainingen voor de projectleiders, zodat zij dit systeem benutten om hun project tot een succesvol einde te brengen.

Het effect

Deelnemers ervaren het aanbod als praktisch, bruikbaar en direct toepasbaar, nuttig en systematisch. Een ander belangrijk effect is dat projectleiders gemakkelijker kunnen delegeren, grip houden, een stevigere partner zijn voor de opdrachtgevers of stuurgroepen en gewoonweg succes hebben met hun projecten. Zij ervaren ook, dat zij voor de bemensing van hun projecten sneller goede specialisten krijgen, eenvoudigweg omdat de teamleden meer plezier en verantwoordelijkheid ervaren in hun bijdrage aan de projecten. Zij voelen zich serieuzer genomen door hun projectleiders. De ontwikkeling van de projectleiders heeft dus gunstige effecten op de projecten, de projectteamleden en op de opdrachtgevers!

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Verschillende aanpakken

• Direct toepasbaar