VERBINDEND GEZAG ®
GEZAGSDRAGERS IN POSITIE

De vraag

Gezagsdragers worstelen met de vraag hoe zij hun gezag kunnen uitoefenen, zonder autoritair te zijn. Zij willen hun rol en de daarbij behorende opdrachten effectief en efficiënt vervullen binnen de huidige sociale waarden. Alsof deze combinatie al niet lastig genoeg is, opereren zij dikwijls in complexe situaties. Situaties waarin zwaarwegende belangen spelen, waarin zowel inhoudelijk als relationeel steeds meer van hen wordt verwacht. Waar voorheen het gezag als vanzelfsprekend werd geaccepteerd, wordt steeds vaker met wantrouwen gereageerd. Het gevolg is dat gezagsdragers te maken krijgen met weerstand, tegenwerking of zelfs geweld. De vraag dient zich aan hoe hun professionele weerbaarheid kan worden versterkt.

Ons aanbod

Dialogis ontwikkelde samen met het Lorentzhuis een programma voor met name gezagsdragers in de publieke sector, gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet. Of het nu gaat om het veiliger maken van een wijk of school, of gaat over het weerstand bieden aan agressieve klanten bij de Sociale Dienst of in een inspectie-functie: dit programma biedt de professionals de mogelijkheid om krachtiger, veiliger en invloedrijker te handelen. Zij hebben meer opties ter beschikking. Verbindend Gezag kan op drie niveaus worden gehanteerd: op het niveau van de visie, op organisatorisch niveau en op gedragsniveau. Kenmerkend zijn de grondslagen van de         5 D’s: Duidelijkheid, Dialoog, De-escalatie, Doorpakken en Delen.

Het effect

Het gevolg is een effectief proces van acceptatie, motivatie en ontwikkeling in de gewenste richting. Veiliger werken, beter samenwerken, efficiënter werken, klantgerichter handelen, grip hebben... het zijn voorbeelden van effecten, die de opdrachtgevers na afloop van de veranderingsprocessen noemen. Bovendien blijken de effecten, vooral door de praktische aanpak, onomkeerbaar. Het nieuwe gedrag, de nieuwe attitude en de nieuwe inzichten blijken stevig te zijn verankerd.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >