OPDRACHTGEVERS

Chemie & Farmacie

• Shell International
• Shell Chemicals Europe
• Total Europe
• Kraton Polymers Ned. BV
• Basell Benelux
• Vopak
• Fuji
• DSM

Food

• Coca Cola
• Heineken
• Vrumona
• Sara Lee

Transport & Techniek

• BMI Groothandel
• Maersk Terminals
• Danieli Chorus (Iron Ovens)
• Bahco Tools
• Sijthoff Press & Publishing
• ProRail

Research

• DORC

Overheid

• Erasmus Universiteit Rotterdam
• Politie Noord-Holland
• Ministerie van SZW
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Randstedelijke Rekenkamer
• Deelgemeente Overschie
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Maastricht
• Gemeente Den Haag
• Inspectie voor Werk en Inkomen
• Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
• UWV

Openbaar Ministerie

• Arrondissementsparket Arnhem
• Arrondissementsparket Amsterdam
• Arrondissementsparket Breda
• Arrondissementsparket Haarlem
• Arrondissementsparket 's Hertogenbosch
• Arrondissementsparket Assen
• Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie
• SSR
• Stichting Publiek Domein
• Landelijk Bureau Mediation naast Rechtspraak
• Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Onderwijs

• Universiteit Utrecht/Universiteitsmuseum
• HBO Raad
• Centre d'Education de Burkina Fasso (Afrique)
• In HOLLAND
• Johan de Witt College
• Paasbergschool
• Fluvius, St. voor Primair Onderwijs

Zakelijke Dienstverlening

•Stichting Publiek Domein
•YEP Africa
•Vereniging Hogescholen
• JMD Advies
• Haags Adviesbureau
• Kepner Tregoe
• Kepner Tregoe France
• Iron Mountain
• Zonta

Accountancy en financiële dienstverlening

• De Nederlandse Bank
• ING Banking
• ING Interadvies
• BDO Corporate Finance
• Berk Accountants en Belastingadviseurs
• KPMG

Gezondheidszorg en Milieu

• Centrum Indicatiestelling in de zorg (CIZ) • Omgevingsdienst West-Holland
• RIVM
• Stichting Parlan
• Thuiszorg Rotterdam
• Ned. Unie van Opticiëns
• Staatsbosbeheer
• Anova
• Omnigroen

Rechtspraak

• College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
• SSR
• Rechtbank Midden-Nederland
• Rechtbank Noord-Holland
• Rechtbank Noord-Nederland
• Rechtbank Zeeland-West-Brabant
• Raad van State