GESPREKSTECHNIEK
MEER RESULTAAT UIT GESPREKKEN

De vraag

Uit allerlei sectoren wordt aan Dialogis gevraagd om programma's te ontwikkelen om de communicatie in de organisatie of met de omgeving te verbeteren. Zo vroeg een organisatie om de trainees te ondersteunen om de communicatie- en beïnvloedingsstijlen verder te ontwikkelen. Een andere organisatie had behoefte aan ondersteuning van hun projectmanagers.

Weer andere organisaties kloppen aan om de leidinggevenden te trainen in het voeren van één op ééngesprekken met medewerkers om daarmee het ziekteverzuim terug te dringen. Trainingen Gesprekstechniek is ook onderdeel van het introductieprogramma voor alle nieuwe leidinggevenden en projectmanagers van een organisatie.

Ons aanbod

De ontwikkelde programma's duren vijf tot acht dagdelen. Dikwijls wordt gewerkt met een avondprogramma, zodat het leerproces intensiever is. Deelnemers zijn in de gelegenheid verschillende gesprekstechnieken uit te proberen en het effect ervan te ervaren. Zij merken daardoor wat hun kwaliteiten zijn in gesprekken en zij voegen daar nieuwe technieken aan toe. Zij leren ruimte te bieden en hun eigen grenzen te respecteren. Zij leren feedback te geven met aandacht voor de relatie. Zij werken in de training met situaties die zich in het echt voodoen, zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk.

Het effect

De deelnemers blijken meer durf te hebben gekregen om lastige gesprekken te voeren. Zij bereiken gemakkelijker hun doel, kunnen beter hun grenzen stellen en zijn verrast, dat dit de samenwerking zelfs beter blijkt te maken. Veelal smaakt het naar meer! Een aantal organisaties heeft om die reden een 'abonnement' genomen om hun managers en supervisors jaarlijks te laten trainen.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Verschillende gesprekstechnieken uitproberen

• Nieuwe technieken toevoegen